Česky English Deutsch
Breadcrumb navigation

Home > Czech language basics

Czech language basics

Pronunciation:

In the Czech language the stress is always on the first syllable.

The length or shortness of a vowel may change the meaning of a word.

Peculiarities

č is pronounced as "tsh" as in "check" or "Czech"

ě is pronounced approximately as "ye" as in "yes"

š is pronounced as "sh" as in "fisher"

The most important words to start with:

Yes - Ano

No - Ne

Please - Prosím

Thank you - Dĕkuji / Dĕkuju

Good morning/afternoon! - Dobrý den!

Good evening! - Dobrý večer!

Good night! – Dobrou noc!

Good bye! – na shledanou!

Hi/Hello – Ahoj!

Check/Bill please! - Účet, prosím!

Open - Otevřeno

Closed - Zavřeno

Have you got...? - Máte...?

How much is this? – Kolik to stoji?

What's the time? – Kolik je hodin?

Where is… - Kde je…

Where is the toilet? – Kde je záchod?

I don't understand you. – Já Vám nerozumím.

I only speak Czech a little. – Mluvím jenom trochu česky.

Help! – Pomoc!

Numbers

0 - nula

1 - jeden, jedna, jedno

2 – dva, dvě

3 – tři

4 - čtyři

5 – pět

6 – šest

7 – sedm

8 – osm

9 – devět

10 – deset

Weekdays

Monday - Pondělí

Tuesday - Úterý

Wednesday - Středa

Thursday - Čtvrtek

Friday - Pátek

Saturday - Sobota

Sunday - Neděle